Wom Livskraft Norge sitt bekjennelsesgrunnlag

  1. Vi tror at Bibelen, både Det Gamle Testamentet og Det nye Testamentet, er Guds ufeilbarlige ord inspirert av Den Hellige Ånd.
  2. Vi tror på en evig Gud som åpenbarer seg som tre personer, Faderen, Sønnen og Den Hellige Ånd.
  3. Vi tror at mennesker blir frelst ved omvendelse og tro ved Guds nåde. Og at dåp med full neddykkkelse er det ytre tegnet på forvandlingen som har skjedd i vårt indre.Og at vi er kalt til å leve hellige liv og til å tjene Han.
  4. Vi tror på troendes dåp med full neddykkelse og den apostoliske trossbekjennelse
  5. Vi tror på Den Hellige Ånds Kraft til helbredelse av ånd, sjel, og legeme. Vi tror også på Åndens Dåp til kraft for liv og tjeneste i renhet og samsvar med Guds Ord.
  6. Vi tror at det finnes engler og demoner, og at det finnes himmel og helvelte. Vi tror at satan er en beseiret fiende.
  7. Vi tror på Jesus gjenkomst, og at hele verden må få høre evangeliet før Han kommer.

Dette er menighetens viktigste oppgave i verden.


Notice: compact(): Undefined variable: limits in /home/3/w/womint/www/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 853

Notice: compact(): Undefined variable: groupby in /home/3/w/womint/www/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 853